Samfälligheten Östra Lindås Billdals Aspväg 70, 427 39 BILLDAL • E-post Hemsida http://www.ostralindas.org